Osteopathie Zaanstad

Osteopathie Zaanstad

De Werf 9
1502 GS Zaandam
Route

Osteopathie behandeling

Geachte patiënten,

Na 13 jaar Osteopathie Zaanstad, hebben Marc en Saskia besloten om allebei hun eigen weg te gaan.
De Maatschap Osteopathie Zaanstad zal ophouden met bestaan.

Saskia Breinburg zal het telefoonnummer 075-6708165 meenemen naar haar nieuwe adres; Mauvestraat 198, unit 202 en Marc Nieuwenhuizen zal op de locatie De Werf 9 blijven en onder het nieuwe telefoonnummer 075-7370094 te bereiken zijn.

Vanaf 1 juni 2020 zullen wij te vinden zijn via onze nieuwe gegevens:

Saskia Breinburg
Osteopathie Veerkracht
Mauvestraat 198, unit 202 (voormalig sportfondsenbad)
1506 JM Zaandam
tel: 075-6708165
www.osteopathieveerkracht.nl
info@osteopathieveerkracht.nl

Marc Nieuwenhuizen
Osteopathie Marc Nieuwenhuizen
De Werf 9
1502 GS Zaandam
Tel: tel: 075-7370094
www.osteopathiemarcnieuwenhuizen.nl
info@osteopathiemarcnieuwenhuizen.nl

Osteopathie

Het lichaam wordt als een totaliteit bekeken.

Als we naar de naam kijken, osteo betekent bot en pathos betekent ziekte, zouden we verwachten dat een osteopaat alleen botten behandelt zoals de wervelkolom bijvoorbeeld. Hoewel de wervelkolom en het bekken wel een centrale plaats in de behandeling innemen, worden ook organen, schedel, spieren, bloedvaten en het zenuwstelsel bij de behandeling betrokken.

Op de plekken waar klachten aanwezig zijn, is zeker niet altijd de oorzaak van de klacht! Zo kan het gebeuren dat iemand al jaren rugklachten heeft, maar dat de eigenlijke oorzaak een darmstoornis is. Andersom is het ook mogelijk dat een afwijking in de rug een darmprobleem veroorzaakt, zoals obstipatie. De osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak van de klachten en zal door middel van corrigerende handgrepen, proberen het probleem aan te pakken.

Wordt osteopathie vergoed?

Dit is afhankelijk van uw verzekering en soort dekking. Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden een deel of de gehele behandeling. Voor juiste gegevens kunt u het beste uw polis of verzekeraar raadplegen.

Osteopathie valt niet onder het eigen risico!

Het ‘eigen risico’ geldt alleen voor medische kosten die onder de basisverzekering vallen. Osteopathie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering en telt dus niet mee in deze eigen bijdrage.

Wij zijn allebei lid van het NVO en het NRO.

Indicaties

Bij welke klachten kan osteopathie helpen?

 • rugklachten
 • nekklachten
 • uitstralende pijnen in been of arm
 • whiplash en andere posttraumatische klachten
 • sportblessures
 • RSI
 • tennisarm
 • golfarm
 • bekkeninstabiliteit
 • migraine en spanningshoofdpijn
 • incontinentieproblemen
 • maag- en darmklachten
 • restklachten na operaties
 • menstruatiepijnen
 • vermoeidheidverschijnselen
 • stresklachten
 • kaakproblemen
 • duizelingen en evenwichtsklachten

Behandeling

Waaruit bestaat een behandeling?

De osteopaat werkt uitsluitend met zijn handen. De meeste corrigerende handgrepen worden uitgevoerd terwijl de patiënt op de behandelbank ligt. De osteopaat behandelt verschillende delen van het lichaam, dus niet alleen de plek waar de klacht zich bevindt. Bloedaanvoer, bloedafvoer, bezenuwing en andere systemen die invloed op de klacht hebben zijn onderdeel van de behandeling.

Moeten er altijd klachten zijn om behandeld te kunnen worden?

Dat men regelmatig naar de tandarts gaat om problemen aan het gebit te voorkomen vindt men heel normaal. Dat we ook ons lichaam regelmatig laten controleren om te kijken of alles in orde is, komt maar weinig voor. Eigenlijk zou iedereen er verstandig aan doen zich jaarlijks door een osteopaat te laten controleren. Reeds voordat een klacht zich manifesteert, geeft het lichaam voldoende signalen dat het niet optimaal functioneert! De osteopaat voelt en herkent deze signalen.

Is het nodig een verwijzing van de arts te hebben?

Nee, een osteopaat is opgeleid om zelf een werkdiagnose te stellen.

Is de osteopathie een alternatieve geneeskunde?

Nee, een complementaire (aanvullend). In Amerika waar de osteopathie zijn oorsprong vindt, wordt dit vak uitsluitend door artsen beoefend. In Nederland waar de osteopathie sinds de jaren negentig bekend is, hebben de osteopaten alle als basisopleiding fysiotherapie. Vervolgens duurt de opleiding tot osteopaat vijf jaar. De verzekeraar rubriceert de osteopaat vaak onder alternatief.

Frequentie en duur

Hoe vaak wordt er behandeld?

De behandelfrequentie ligt over het algemeen laag, omdat het lichaam tijd nodig heeft zich aan de nieuwe bewegingswinst aan te passen. In de praktijk blijkt dit ongeveer een keer in de een á twee weken te zijn. Tevens probeert men de patiënt inzicht te geven wat de oorzaak van de verstoring binnen het lichaam is. Aandacht voor leefwijze en eigen verantwoordelijkheid zullen meewerken aan het gezond worden.

Hoe lang duurt een behandeling?

Tijdens het eerste consult dat 50 minuten duurt, zal de osteopaat trachten zoveel mogelijk verstoringen in kaart te brengen. Tijdens de vervolg consulten, die per consult 25 minuten duren, zal de osteopaat de bewegings beperking proberen te herstellen.

Baby's en kinderen

In onze praktijk behandelen we regelmatig baby’s met verschillende soorten klachten.

De allerkleinste zien we hier (denk aan 2 weken oud), en ook de iets oudere baby’s van rond de 3 maanden.

We hebben contact met de verschillende verloskundigen hier in de buurt, door wie er regelmatig wordt doorgestuurd, maar ook via via weten mensen onze praktijk te vinden.

Indicaties bij baby's en kinderen

Klachten waarbij osteopathie kan helpen

 • Huilbaby’s
 • darmkrampjes
 • voorkeurshouding
 • afvlakking van hoofd
 • onrust
 • slaapproblemen
 • spugen
 • motorische problemen
 • "Kiss-Syndroom"
 • leer en gedragsproblemen bij kinderen

Over ons

Marc Nieuwenhuizen

Portret van Marc Nieuwenhuizen

Opleidingen

1989-1994Fysiotherapie HVA Amsterdam
1996-2001International Academy of Osteopathy te Gent (I.A.O.)
2002-2002Cursus Kinder Osteopathie te Antwerpen
2002-2003Aplied Kinesiology te Antwerpen
2004-2005Instituut Geïntegreerde Technieken “De Bakker” te Antwerpen
Sep 2012Dry-Needling Module 1: Extremiteiten
Mrt 2013Dry-Needling Module 2: Wervelkolom
Mei 2013Urogenitale Manipulaties Christine Schweitzer
Okt 2013Dry-Needling Module 3: Kaak en Hoofdpijn
Nov 2013Zwangerschap en Osteopathie Steve Sandler
Feb 2014Sport Osteopathie Module 1
Mrt 2015Kinderosteopathie Frank de Bakker
Sep 2015Orgaanpsyche deel 1 - PNI en osteopathie
Mrt 2016Orgaanpsyche deel 2 - PNI en osteopathie
2014-2016Sportosteopathie

Saskia Breinburg

Portret van Saskia Breinburg

Voordat zij door het FICO erkend werd als gediplomeerd osteopaat heeft Saskia Breinburg negen jaar met veel plezier als fysiotherapeut gewerkt. Naast Osteopathie is Saskia ook gespecialiseerd in voeding, met een diploma Orthomoleculaire Therapeut volgens de klinische PNI.

Opleidingen

1992-1996Fysiotherapie te Amsterdam (HvA)
1998-2007Flanders International College of Osteopathy (F.I.C.O) te Antwerpen
2001-2002McKenzie Therapie A/B/C/D
2005-2009Instituut Geïntegreerde Technieken (I.G.T.) " De Bakker " te Antwerpen
jun 2009De rol van babyreflexen 1 te Leiden (INPP)
Sep 2012Osteopathie bij kinderen (FICO)
Okt 2012Cranio-Mandibulaire Dysfuncties Deel 1 Alain Piron DO; problemen van Kaakgewricht/Stem/Keel
Mei 2013Urogenitale Manipulaties Christine Schweitzer
Sep 2013Orgaanpsyche deel 1
Sep 2013Orthomoleculaire Voedingsleer (Natura Fondation)
Okt 2013Cranio-Mandibularie Dysfuncties Deel 2 Alain Piron DO
Nov 2013Viscerale Dynamica Georges Finet DO
Nov 2013Zwangerschap en Osteopathie Steve Sandler
Dec 2013Dry-Needling Module 1: Extremiteiten
Dec 2013Cranio-Mandibulaire Dysfuncties Deel 3 Alain Piron
Mrt 2014Orthomoleculaire Gezondheidsleer (Natura Foundation)
Apr/mei 2014Evolutionaire Gezondheidsleer (Natura Foundation)
Jun 2014Diploma Orthomoleculaire Therapie volgens klinische PNI
2015PNI-1 opleiding tot PNI-therapeut
2016PNI-2 opleiding tot PNI-therapeut
Jan 2017(Gepland) Examen PNI (PsychoNeuroImmunologie)

Contact

075 - 670 81 65

info@osteopathiezaanstad.nl

Contactformulier

Adres en route

Praktijk voor Osteopathie

De Werf 9

1502 GS Zaandam

Privacy verklaring

Deze procedure beschrijft op welke wijze binnen Praktijk voor Osteopathie Zaanstad voldaan wordt aan de vereisten van de AVG. Deze wet is per 25 mei 2018 van toepassing.

Administratie

Dit betreft: naam, adres, telefoonnummer, email, en geboortedatum. Doel: Deze gegevens worden gebruikt voor het verzenden van de factuur naar de patiënt per email/Post. Dit wordt ingevoerd in het professionele softwarepakket van Crossuite.

Medisch dossier

Het medisch dossier bevat de, volgens de AVG, bijzondere categorie persoonsgegevens. De verwerking van deze bijzondere categorie van persoonsgegevens is niet verboden voor hulpverleners in de gezondheidszorg, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de goede behandeling van de betrokkene of het beheer van de beroepspraktijk. Dit betreft ten eerste de informatie zoals gevraagd in het intake-formulier en gaat om gegevens over de gezondheid van de patiënt. Deze informatie wordt verstrekt door de patiënt zelf. Ten tweede bevat het dossier de consultverslagen. Doel: Voor het verlenen van een goede behandeling, waarbij het opstellen van het onderzoeks- en behandelplan en het bijstellen daarvan. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden.  De intake-formulier en consultverslagen, opgeslagen in softwarepakket van Crossuite.Delen met derden

Het medisch dossier wordt niet met derden (huisarts, zorgverzekeraar, ed.) gedeeld, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven.

Bewaartermijn medisch dossier

De praktijk is verplicht om medische dossiers van patiënten vijftien jaar te bewaren ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goede hulpverlening voortvloeit’. Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar. Medische dossiers van overleden patiënten moeten nog vijftien jaar bewaard worden na de laatste wijziging in het dossier.

Privacy verklaring

Voor uw eerste consult wordt u een intake-formulier in gevuld, waarin u naast uw NAW-gegevens tevens uw klacht en medische geschiedenis vermeld. Deze gegevens bespreken we tijdens het eerste consult en helpen bij het opstellen van het behandelplan. Uw gegevens vallen onder het beroepsgeheim en worden niet verstrekt aan andere derden (huisarts, zorgverzekeraar,ed) tenzij u toestemming heeft gegeven. Uw medisch dossier wordt conform de wet 15 jaar bewaard. U heeft recht op inzage in uw medisch dossier en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.